UBUKEYA N’UBWINSHI/SINGULAR AND PLURAL

Posted by in Teaching Kinyarwanda on 01. Feb, 2012 | 0 Comments

Umwana (child)- Abana (children) e.g. Mfite umwana umwe : I have one child e.g. Mfite abana benshi : I have too many children   Umuhungu (boy)-Abahungu (boys) e.g. Mfite umuhungu w’imyaka ibiri : I have a two-year –old boy e.g.  Mfite abahungu b’imyaka ibiri : I have two-year-old  boys.   Umukobwa (girl)-Abakobwa (girls) e.g. Ufite umukobwa mwiza: You […]